Socha Panny Marie na návsi

 

Moravičany, socha P. Marie na návsi, barokní, 1703.

 

Na jednom stupni odstupňovaný nízký sokl, na který navazuje hranolovitý podstavec. Ve spodní části podstavce nápis: „JAN MALEK 1703“. Nad ním v kartuši radlice, zbývající tři strany jsou zdobeny diamantovým motivem. Podstavec je zakončený profilovanou římsou, ze které vyrůstá vysoký válcovitý dřík – toskánský sloup. Vrchol tvoří sousoší P. Marie držící v jedné ruce Ježíška, v druhé jablko.

 

STAV: drobné nečistoty a pískovec zvětrán na některých místech, sloup P. Marie je uveden v seznamu nemovitých kulturních památek okresu Šumperk pod č. 1059

MATERIÁL: pískovec

 

LITERATURA:

Novák, J.: Dějiny Moravičan a Doubravice. Obecní úřad Moravičany 1993, s. 119.

Starší nese nápis a letopočet: „Zhotovil Jan Malek 1703“. Roku 1897 měla být socha odstraněna, ježto sloup, na němž stála, byl rozpukaný a sešlý. Dobrodinci přispěli na novou sochu, kterou zhotovil olomoucký kameník Havlásek za 700 zlatých. Socha byla postavena před dům č. 62. Reversem, který podepsal starosta Vincenc Navrátil s jedenácti členy obecního výboru dne 13. dubna 1898, zavázala se obec udržovat sochu „vždy v dobrém stavu“. Stará socha měla být postavena do výklenku v průčelí kněžské hrobky. Sousedé však si nedali památnou sochu vzít, a tak zůstaly na návsi obě.

 

Sloup se sochou Panny Marie z roku 1703 má své osudy spojené s mariánským sloupem stojícím na náměstí. Roku 1897 bylo rozhodnuto, že sloup bude odstraněn, byl v té době rozpukaný a socha měla být přemístěna do niky kartuziánské kaple na hřbitově. Následující rok zde byl postaven druhý mariánský sloup, zbožní občané však starý strhnout nenechali, a tak tu podnes stojí vedle sebe oba dva.

http://www.regionmohelnicko.cz/cil/241/popis

 

Fotografie z 5. 10. 2006.

 

N 49° 45,414‘

E 16° 57,597‘

257 m

Garmin GPSmap 60CSx

 

Muzejní noc Šumperk 2019
více +

Muzejní noc Šumperk 2019

Muzejní noc Zábřeh 2019
více +

Muzejní noc Zábřeh 2019

Pálení čarodějnic 2019
více +

Pálení čarodějnic 2019

Velikonoce 2019
více +

Velikonoce 2019

Mikulášský den 2018
více +

Mikulášský den 2018

Prázdninový den 2018
více +

Prázdninový den 2018

Hafan 2018
více +

Hafan 2018

Muzejní noc 2018
více +

Muzejní noc 2018

Pálení čarodějnic 2018
více +

Pálení čarodějnic 2018

Velikonoce 2018
více +

Velikonoce 2018

Pravěký den 2017
více +

Pravěký den 2017

Prázdninový den 2017
více +

Prázdninový den 2017

Muzejní noc 2017
více +

Muzejní noc 2017

Hafan 2017
více +

Hafan 2017

Pálení čarodějnic 2017
více +

Pálení čarodějnic 2017

Velikonoce v muzeu 2017
více +

Velikonoce v muzeu 2017

Přežili byste v pravěku?
více +

Přežili byste v pravěku?

Bílá paní na Úsově
více +

Bílá paní na Úsově

Pravěký den v muzeu
více +

Pravěký den v muzeu

Prázdninový den v muzeu
více +

Prázdninový den v muzeu

Pohádkový den (Úsov)
více +

Pohádkový den (Úsov)

Muzejní noc 2016
více +

Muzejní noc 2016

HAFAN 2016
více +

HAFAN 2016

TOP