Stálá expozice Lovecko-lesnické muzeum v Úsově

Virtuální prohlídka expozice.

 

Expozice Lovecko-lesnického muzea na zámku Úsov

Muzeum vzniklo jako soukromé zařízení Johanna II. z Lichtenštejna. Podnět ke zřízení muzea dal r. 1898 vrchní lesní rada Julius Wiehl (1847-1917), přední český odborník na problematiku lesnictví. Expoziční sbírka muzea vznikla koncem 19. století rozšířením původní přírodovědné kolekce lesnické školy o ukázky lesnického pěstitelství a lovu. Muzeum dnes představuje přehlídku vyspělé lesnické práce a ukázky lovné fauny a škůdců lichtenštejnských domén v českých zemích, v Rakousku a jinde. Muzeum zahrnuje jedinečnou sbírku ryb, obojživelníků, plazů, ptáků, savců a hmyzu, sbírku abnormalit u ptáků a savců, malou osteologickou sbírku, kolekci hnízd a vajec ptáků.

 

Historická expozice

Úvod prohlídky je věnován historii hradu Úsov, který patří k nejstarším na Moravě a byl vystavěn ve velice zajímavém stylu francouzského kastelu. Původní podoba hradu je znázorněna na modelu v první místnosti expozice. V další části jsou umístěny exponáty připomínající vrcholný středověk. Ve vitrínách jsou vystaveny nálezy z hradů v našem regionu. Jedná se zejména o zámky, stavební kování, nástroje, ale také koňské podkovy nebo ostruhy. Velmi atraktivní jsou středověké zbraně, jako například meč ze 13. století, hákovnice, unikátní palná zbraň z 15. století nebo diamantový palcát. Historická část prohlídky končí u černé kuchyně, která byla objevena při rozsáhlé rekonstrukci objektu v 80. letech 20. století, byla opravena a vybavena tak, aby co nejlépe demonstrovala černou hradní kuchyni.

 

Expozice loveckých trofejí africké zvěře

Samostatnou část muzea tvoří unikátní kolekce loveckých trofejí africké fauny, evropské lovné zvěře, kozorožců a dalších kopytníků. Většinu trofejí exotických zvířat získal na svých loveckých výpravách do Keni, Tanganiky, Ugandy a Somálska zejména princ Jindřich (Heinrich) Lichtenštejn, který testamentem z r. 1911 odkázal svou sbírku trofejí zámku Úsov. Stáří afrických exponátů je mnohdy více než 100 let. Na preparaci exponátů se podíleli tehdejší přední vídeňští preparátoři. K nejatraktivnějším exponátům patří totální preparát lva pustinného, dále i několik lvích kůží, obrovské sloní kly o váze 60 kg, nosorožčí rohy, preparované hlavy zeber a žiraf, trofeje antilop a mnoho dalších předmětů.

 

Expozice domácí fauny a lesnictví

Expozice domácí fauny a lesnictví je umístěna ve druhém patře barokního Martinelliho paláce. Expozice zahrnuje totální preparáty velkých a malých druhů domácí fauny - ptáky a savce, ryby, obojživelníky a plazy. Samostatný celek tvoří kolekce hmyzu v krabicích. K nejatraktivnějším exponátům patří lovecké zbraně, včetně zabavených pytláckých zbraní a pomůcek. Expozici doplňují ukázky lidské práce související s lesnictvím, např. modely znázorňující kácení dřeva včetně ukládání do plnometrů, modely nářadí používaného při zpracování dřeva, modely posedů. Unikátní je také sada značkovacích seker z lichtenštejnských revírů a tzv. knihovna dřevin, kolekce dřevěných krabiček ve tvaru knih s plody a listy různých druhů dřevin. V expozici je zhruba 1200 exponátů. Instalace je provedena převážně do dřevěných vitrín z počátku 20. století, které dnes tvoří již také téměř muzejní exponáty. Působivé jsou původní skleněné výplně historických vitrín, neboť toto sklo má se svými nerovnostmi a kazy úplně jiný charakter než „dokonalé“ sklo dnešní výroby. Hodnota této expozice tedy spočívá zejména v její celistvosti a autentičnosti, neboť její podoba se zachovala téměř nezměněná více než 100 let. V roce 2016 byla provedena reinstalace celého 2. patra zámku s tím, že návrh nového řešení expozice vycházel z myšlenky obnovy muzejního charakteru instalace, zatraktivněné současnými interaktivními prostředky. Nově je řešena podoba grafických prvků, popisek a posterů. Zásadní změnu přináší změna provozu ze skupinového na individuální typ prohlídky. Expozice je nově nasvícena umělým muzejním osvětlením. Stávající statické exponáty jsou doplněny o audiovizuální a interaktivní prvky, včetně velkoplošného promítání filmu.

 

Magda Zmrhalová - 120 let Lovecko-lesnického muzea v Úsově - Článek uveřejňujeme s laskavým svolením redakce časopisu Svět myslivosti (Svět myslivosti 4/2018, str. 28–31). (22. 5. 2018)

 

Cena Rudolfa Eitelbergera 2017 byla udělena architektům Rusina Frei za úpravu expozice Lovecko-lesnického muzea na zamku Úsov (20. 10. 2017)

 

Zámek Úsov v Toulavé kameře na ČT1 (17. 9. 2017)

 

V Lovecko-lesnickém muzeu na zámku Úsov byla slavnostně představena nová expozice

 

Expozice domácí fauny a lesnictví na zámku v Úsově oceněna prestižní Cenou Olomouckého kraje za přínos v oblasti kultury
V nabité konkurenci obdrželo Vlastivědné muzeum v Šumperku Cenu za výjimečný počin v oblasti ochrany a popularizace kulturních hodnot za rok 2017. Získalo ji za reinstalaci expozice domácí fauny a lesnictví v Lovecko-lesnickém muzeu na zámku v Úsově.
 
Oceněná expozice čítá dohromady na 1 200 exponátů. Unikátnost historické lichtenštejnské expozice, založené již na přelomu 19. a 20. století, zůstala zachována, přitom ji teď vhodně doplňuje řada moderních prvků. V interaktivní podobě jsou vystaveny preparáty velkých i malých druhů domácí fauny, kolekce hmyzu i velmi atraktivní sbírka loveckých zbraní včetně zabavených pytláckých zbraní a pomůcek. Výstavní prostory se dočkaly renovace po téměř 30 letech. Investiční akce si vyžádala náklady v celkové výši čtyř milionů korun a byla hrazena z prostředků Olomouckého kraje.
 
Cenu předal ředitelce Vlastivědného muzea v Šumperku PhDr. Marii Gronychové náměstek hejtmana Olomouckého kraje odpovědný za oblast sportu, kultury a památkové péče Mgr. František Jura na slavnostním večeru 12. dubna 2018 v Městském divadle v Prostějově.
 

 

TOP